Service

Garanti

Dersom du skulle oppleve at noe ikke er som det skal med dine Bang & Olufsen produkter, da må du ta kontakt med oss så fort som overhode mulig. Vi vil da håndtere bestilling av servicetekniker eller rådgi deg videre. For en fullstendig oversikt over gjeldende garantibestemmelser ta kontakt med en av våre butikker.

Eldre produkter 

Dersom du har eldre produkter du vurderer å få reparert kan disse leveres direkte i en av våre butikker eller direkte til Dalens Elektronikkservice.

Dalens Elektronikkservice AS

Bang & Olufsen samarbeider med Dalens Elektronikkservice for utførelse av reperasjon.

Kontaktinformasjon:

Brennaveien 4

1481 HAGAN

Tlf. 67 06 21 30