Bang & Olufsen Suzhou Cangjie

Informations de contact

Jiangsu Suzhou Gusu District
G164, Cangjie, 1 Cangjie Road
215005
CN
+86 512 6913 7526

Horaires d'ouverture

10:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00

Heures d’ouverture :

Jour de la semaineHoraires d'ouverture
Lun10:00 - 22:00
Mar10:00 - 22:00
Mer10:00 - 22:00
Jeu10:00 - 22:00
Ven10:00 - 22:00
Sam10:00 - 22:00
Dim10:00 - 22:00
Jour de la semaineHoraires d'ouverture
Lun10:00 - 22:00
Mar10:00 - 22:00
Mer10:00 - 22:00
Jeu10:00 - 22:00
Ven10:00 - 22:00
Sam10:00 - 22:00
Dim10:00 - 22:00

关于我们

作为您的当地 Bang & Olufsen 零售商,我们擅长在热情和轻松的氛围下为您提供帮助,不论您是想要获取如何提升体验的方法、希望购买 Bang & Olufsen 产品,还是想要浏览我们各式各样的精品音箱、电视机、音响系统等,皆可获得满意的结果。

店内体验

您的新电视机或扬声器必须非常适合居家环境。我们可帮助您做出正确的选择。